O Pałacu w Suchej Górnej

Zdjęcie Pałacu w Suchej Górnej

XVIII-wieczny budynek wraz z przylegającym rozległym parkiem oraz zabudową mieszkalno-gospodarczą. Przetrwał wojnę uszkodzony tylko w niewielkim stopniu. Uległ dewastacji w latach następnych. W 1949 r. dzięki zaangażowaniu mieszkańców odremontowany i dostosowany do funkcji szkoły podstawowej. W ostatnich latach pałac został gruntownie odremontowany przez Gminę Polkowice i dostosowany do funkcji edukacyjno-kulturalnych. 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: