Izba Pamięci – Archiwum Społeczne

Izba jest wyjątkowym miejscem, mieszczącym się w Pałacu w Suchej Górnej. Została utworzona przez Centrum Kultury w ramach podtrzymania tradycji izby, która znajdowała się w tym miejscu, w czasach kiedy Pałac był szkołą podstawową.

Jej celem jest uruchomienie archiwum społecznego, tak by odwiedzający mieli okazję poznać historię tego regionu oraz ludzi przesiedlonych na te ziemie po 1945 r. Pozyskane od mieszkańców eksponaty zyskają drugie życie, a ich historia i historia właścicieli zostanie przekazana kolejnym pokoleniom. 

Misją naszej Izby Pamięci jest przede wszystkim ocalenie od zapomnienia wspomnień i historii oraz popularyzacja przywiezionych ze sobą w sercu i przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji.

Strony w dziale:

Strony w dziale: